Co je funkční medicína

V tomto článku bych vás ráda seznámila s tím, čím se zabývá funkční medicína.

Nejprve se musíme trochu ohlédnout do minulosti. Funkční medicína se začala vyvíjet ve spojených státech amerických přibližně od 70. let minulého století. A byly to právě chronické nemoci, které vedly tehdejší lékaře ke změně přístupu. U chronických nemocí často klasická západní medicína pouze potlačovala symptomy léky, které ale přinášely další nežádoucí účinky.

Za zakladatele funkční medicíny je považován Dr. Jeffrey Bland, který začal svou kariéru jako profesor biochemie. Na začátku kariéry se věnoval výuce, má velký podíl na založení Bastyr University, která jako první v USA byla akreditována ve studiu přírodní medicíny. Jeho polem působnosti byla v 80.letech minulého století „Science-based nutrition“ čili výživa podložená vědou. Založil mnoho institucí, laboratoří, které zkoumají vliv přírodních látek na lidský organismus. Dr.Blend se již více než 40 let zabývá tématem zlepšením zdraví, jeho vize je zdravotní sytém vycházející z moderních poznatků vědy zejm. biologie. Jeho nástupcem je např. Dr. Mark Hymen, který působil na Institut funkční medicíny (IFM) ve Spojených státech amerických, vydal mnoho knih, je oblíbeným hostem různých TV pořadů a podcastů.

Tím byly položeny důležité základy, že příčiny chronických nemocí moderního světa se skrývají v kombinaci genetických faktorů, životního stylu a působením vnějšího prostředí. Tyto oblasti se za posledních 25 let díky vědeckému výzkumu rozšiřovaly. Obory jako genomika, která zkoumá naše genetické předpoklady, ale také epigenetika, čili to co je „nad“ geny (výživa, toxiny v životním prostředí a další faktory životního stylu) se ukazují jako ty důležité, které rozhodují o tom, zda nějaká nemoc vznikne nebo ne.

  • Funkční medicína přistupuje ke každému klientovi individuálně, snaží se vyhodnotit jednotlivé individuální rizikové faktory (genetické, epigenetické) a na základě toho vytvořit terapeutický plán. Jedna stejná nemoc se u dvou různých lidí tedy bude léčit různě.
  • Funkční medicína dává důraz na výživu, cirkadiánní rytmus, pohyb, stres management, psychiku atd. což jsou základní pilíře zdraví.
  • Funkční medicína je preventivní medicína, čili nečekáme až se vyvine nemoc a cíleně jí předcházíme na základě laboratorních testů, anamnézy a vyhodnocení individuálních rizikových faktorů.
  • Funkční medicína řeší chronické obtíže nikoli akutní a pátrá po skrytých příčinách.

Rozdíly mezi klasickou medicínou a funkční medicínou:

Lékař funkční medicíny má na vstupní vyšetření s klientem mnohem více času, kolem 1,5h hodiny, za tu dobu je možné zjistit kompletní anamnézu, probrat důkladně symptomy, které klienta trápí a tzv. časovou osu, tzn. zasadit klientovo obtíže do kontextu jeho života. Před konzultací ještě klienti vyplňují dotazníky, takže lékař má mnoho informací o životním stylu – rytmu spánku, výživě, psychickém rozpoložení atd.

Dále se pracuje s výsledky běžných krevních testů, které znáte třeba od praktického lékaře, ve funkčním medicíně je hodnocení jednotlivých parametrů trochu odlišné, hledáme i výkyvy mimo optimální hodnoty a zajímá nás také více parametrů jako např. vitamíny (D, B12, folát) a některé další parametry, které se běžně nekontrolují.

Pokud potřebujeme jít v některé oblasti ještě více do hloubky, funkční medicína má k dispozici mnoho velmi podrobných testů – např. analýza střevního mikrobiomu, podrobné hormonální testy, analýza těžkých kovů z vlasů nebo tzv. test organických kyselin, který je považován za zlatý standard funkční medicíny, jedná se o test, kterým můžeme zhodnotit nutriční a metabolický stav – odráží stav mitochondrií, zdraví střevního prostředí a mnoho dalších. O tom třeba zase příště.

MUDr. Tereza Černá, CFMP

Rezervace termínu

Tyto webové stránky používají cookies. V případě, že souhlasíte s jejich použitím, klikněte na tlačítko "Souhlasím" níže. Detaily, jak s Vašimi daty nakládáme, najdete na stránce Podmínky zpracování osobních údajů.